Zoeken

Algemene voorwaarden

  1. Bescherming van persoonsgegevens In het kader van de naleving van de huidige wetgeving, vervat in de Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), die tot doel heeft om, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de fundamentele rechten en vrijheden van personen, en in het bijzonder hun eer en persoonlijke levenssfeer, te waarborgen en te beschermen, informeert Ancia Real Estate - Key Holding, Sl de gebruikers dat de gegevens die zijn ingevoerd in de contactformulieren en het contract worden opgeslagen in bestanden die eigendom zijn van Ancia Real Estate - Key Holding, Sl. Ook Ancia Real Estate - Key Holding, Sl; toont zijn verplichting om de inhoud niet te gebruiken voor een ander doel waarvoor ze verzameld werden, maximale vertrouwelijkheid te garanderen en de nodige technische en veiligheidsmaatregelen te implementeren om ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen, zoals vastgesteld door de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op toegang, rectificatie en annulering De eigenaar van de gegevens heeft het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van zijn gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen betrokkenen een schriftelijk verzoek sturen per post naar het adres Plaça La Figuera, 5 Local 18 03140 Guardamar del Segura (Alicante), naar het contact e-mail sale@anciarealestate.com, of per telefoon +32 470 68 18 85.

Openbaarmaking van informatie aan derden Ancia Real Estate - Key Holding, Sl verbindt zich ertoe geen persoonlijke informatie die op zijn websites is verzameld, te verkopen of over te dragen aan andere entiteiten voor hun gebruik zonder uw uitdrukkelijke toestemming en u de gelegenheid te geven uw recht op annulering en verzet, zoals hierboven besproken, uit te oefenen.

Externe links Indien de gebruiker ervoor kiest om deze website te verlaten via links naar websites die niet tot ons bedrijf behoren, is Ancia Real Estate - Key Holding, Sl niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites of voor de cookies die zij mogelijk op de computer van de gebruiker opslaan.

Juridische kwesties Dit is een website die onderhevig is aan de Spaanse wet. Ancia Real Estate - Key Holding, Sl kan beschikken over de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt zonder uw toestemming wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer te goeder trouw wordt gehandeld op voorwaarde dat een dergelijke actie noodzakelijk is om gasten, bezoekers of medewerkers van  Ancia Real Estate - Key Holding, Sl of eigendom (inclusief deze website) te onderzoeken of te beschermen.

Wijzigingen in het Privacybeleid van deze website Ancia Real Estate - Key Holding, Sl kan wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid van deze website. Alle wijzigingen zullen beschikbaar worden gesteld op deze website, om de gebruiker op de hoogte te houden.

Plaça La Figuera, 5 Local 18
03140
Guardamar del Segura (Alicante)

© Ancia Real Estate - Key Holding, Sl 2024

Algemene voorwaarden